Do 18 lipca przedłużamy nabór wniosków o dofinansowanie na rewitalizację zabytków na obszarach wiejskich!

Do 18 lipca przedłużamy nabór wniosków o dofinansowanie na rewitalizację zabytków na obszarach wiejskich!

13.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza zmianę terminu zakończenia naboru wniosków na dofinansowanie projektów rewitalizacji obiektów zabytkowych w gminach wiejskich do 18 lipca br. Masz pomysł na odnowę historycznych budynków i miejsc? Teraz jest dobry czas, aby skorzystać z dostępnych funduszy europejskich!

O co chodzi?

Od 6 maja beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów rewitalizacji obszarów wiejskich. Dofinansowanie obejmuje konserwację, renowację, modernizację czy adaptację historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem. Dostępna kwota to ponad 57,6 mln zł, z czego ponad 46,7 mln zł przeznaczono dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 10,8 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Projekt musi być realizowany na terenie gmin wiejskich. Kwalifikowalne będą projekty wynikające z gminnych programów rewitalizacji, wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, według stanu na ostatni dzień naboru wniosków.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Uczelnie wyższe
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej
 • Lokalne Grupy Działania
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS
 • Organizacje pozarządowe
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje kultury
 • Instytucje rynku pracy

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację i adaptację historycznych budynków i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem 
Ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków
Zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą 
Usuwanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru to 5 000 000 PLN, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 100 000 PLN.

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 57,6 mln zł, w tym ponad 46,7 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 10,8 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego

Jak aplikować? 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać do 18 lipca 2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0.

Szczegółowa dokumentacja oraz załączniki są dostępna na stronie naboru FEMA 09.02-IP.01-033/24 dla regionu RMR oraz RWS

Pytania? Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania, to skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101. 

Nie trać okazji na uzyskanie środków finansowych na rewitalizację zabytków na obszarów wiejskich! Przedłużony termin naboru daje więcej czasu na przygotowanie wniosku. Skorzystaj z tej możliwości i zapewnij dziedzictwu kulturowemu w swojej okolicy drugie życie.


Skip to content