Programy na lata 2021 – 2027

15.12.2021

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)

Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM)

Dowiedz się więcej o Funduszach!!! Zapraszamy do krótkiej lektury na temat programów zaplanowanych w latach 2021 – 2027.


Skip to content