Pozyskaj wsparcie na realizację transgranicznych projektów dziennikarskich – trwa nabór wniosków!

Pozyskaj wsparcie na realizację transgranicznych projektów dziennikarskich – trwa nabór wniosków!

21.11.2023

Już po raz czwarty Komisja Europejska będzie wspierać dziennikarzy, tworzących wiarygodne treści na temat bieżących wydarzeń skierowane do młodych Europejczyków. Głos młodych jest niezwykle ważny, dlatego na te działania zostanie przeznaczone aż 9 mln euro. Dzięki tym funduszom organizacje mediów informacyjnych oraz organizacje non-profit (młodzieżowe) zyskają możliwość zrealizowania ambitnych projektów transgranicznych. Termin składania wniosków upływa 9 stycznia 2024 r. o godz. 17.00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans-2023

Aż 9 mln euro na realizację ambitnych projektów dziennikarskich

Celem tych działań jest przybliżenie młodym ludziom Unii Europejskiej oraz zachęcenie ich, by stali się aktywnymi obywatelami. Dzięki realizacji projektów zwiększy się dostępność informacji online na tematy europejskie w różnych językach. Będą one przedstawione w ciekawych formatach, uwzględniając odmienne punkty widzenia. Projekty powinny angażować młodzież do dyskusji i uczestnictwa w wydarzeniach. Umowy o udzielenie dotacji będą zawierać zapisy gwarantujące, że beneficjenci są niezależni redakcyjnie i działają bez jakiejkolwiek ingerencji politycznej. Oczekiwane rezultaty projektów to: 

  • Współpraca między co najmniej pięcioma organizacjami z pięciu państw członkowskich UE; 
  • Tworzenie codziennych, motywujących do refleksji treści dotyczących spraw bieżących;
  • Plan działań informacyjnych, pozwalający dotrzeć do jak największej liczby młodych Europejczyków;
  • Dystrybucja za pośrednictwem własnych kanałów, stron internetowych partnerów, blogów lub sieci mediów społecznościowych;
  • Udział w dyskusjach i wydarzeniach dla młodzieży.

Szczegóły naboru wniosków

Projekty powinny rozpocząć się latem 2024 r., a orientacyjny czas trwania powinien wynosić 14 miesięcy. Komisja Europejska przewiduje maksymalnie 4 wnioski, które otrzymają dofinansowanie, z maksymalną kwotą dotacji w wysokości 3,2 mln euro. Wnioski można składać do 29 stycznia 2024 roku do godziny 17:00.

Więcej informacji: https://poland.representation.ec.europa.eu/…/9-mln-euro


Skip to content