Poznaj inwestycje kulturalne zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim – zapraszamy do zapoznania się z broszurą

Poznaj inwestycje kulturalne zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim – zapraszamy do zapoznania się z broszurą

29.04.2024

Aby uczcić 20. rocznicę członkostwa w UE przedstawiamy kolejną e-broszurę z efektami zrealizowanych inwestycji, tym razem z obszaru kultury. Inwestycje z tego zakresu były niezwykle różnorodne. Wsparcie uzyskały m.in. zabytki sakralne, ośrodki kultury, zespoły pałacowo-parkowe czy muzea. Dofinansowane zostały także projekty, których założeniem była adaptacja, często zabytkowych, budynków na cele kulturalno-artystyczne. Fundusze Europejskie w realny sposób wpłynęły na poszerzenie oferty kulturalnej na Mazowszu, co podniosło atrakcyjność turystyczną naszego regionu i poprawiło jakość życia mieszkańców.

Broszura „Fundusze Europejskie dla Mazowsza” – świętujemy 20 lat w UE

Już od 20 lat fundusze europejskie wspierają Mazowsze. Jest to doskonały moment, by zatrzymać się i dostrzec, jak bardzo zmienił się nasz region na przestrzeni tych lat.  Rozwój kultury i dbałość o dziedzictwo narodowe to niezwykle ważne obszary wsparcia Unii Europejskiej. Dofinansowanie z UE pozwoliło na rewitalizację mazowieckich zabytków, a także adaptację wielu budynków na cele kulturalno-artystyczne. Dzięki funduszom europejskim, kulturalna mapa Mazowsza rozkwitła, a szeroki zakres oferty kulturalno-edukacyjnej gwarantuje, że każdy znajdzie atrakcję w obszarze swoich zainteresowań.

Zachęcamy także do zapoznania się z pierwszą częścią broszury oraz pozostałymi publikacjami:


Skip to content