Do 31 lipca możesz złożyć wniosek na rzecz rozwoju kultury w regionie mazowieckim regionalnym

Do 31 lipca możesz złożyć wniosek na rzecz rozwoju kultury w regionie mazowieckim regionalnym

25.06.2024

Fundusze Europejskie wspierają rozwój infrastruktury kulturalnej w Mazowszu. To szansa dla lokalnych inicjatyw zgodnych ze strategią rozwoju ponadlokalnego lub terytorialnej Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych (MSIT). Szukasz funduszy na swoje pomysły? Sprawdź, czy Twój projekt może skorzystać z puli ponad 75 mln zł przeznaczonych na ten cel. Nabór na rzecz rozwoju kultury kończy się 31 lipca 2024 roku!

Konkurs prowadzony jest w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka, typ projektów: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR). Uprawnionymi podmiotami są:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Instytucje kultury i sportu
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Niepubliczne instytucje kultury
  • Niepubliczne instytucje sportu
  • Organizacje pozarządowe

Powiaty objęte wsparciem

Region Mazowiecki regionalny (RMR) obejmuje powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski.

Na jakie inicjatywy na rzecz kultury można pozyskać dofinansowanie?

Przypominamy, że projekty muszą być realizowane wyłącznie na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR). Dofinansowanie można uzyskać na:

Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, zgodnie z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.
Działania prowadzące do dywersyfikacji źródeł dochodów własnych instytucji kultury i zwiększenia uzależnienia od nich (przewidujące stabilność finansową).
Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania.
Przebudowę i rozbudowę obiektów w uzasadnionych przypadkach, takich jak dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, warunków przeciwpożarowych, sanitarnych oraz budowy łączników w obiektach zabytkowych.
Modernizację, konserwację lub poprawę infrastruktury kultury, jeśli w skali roku przynajmniej 80 proc. czasu lub powierzchni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą.

Ważne informacje

Wsparcie nie będzie udzielane na wydarzenia artystyczne i festiwale.

Inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym parkingi, będą wspierane tylko jeśli są częścią większego projektu.

W miastach projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów, ani zwiększać ich pojemności.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Konkurs już trwa od 17 kwietnia 2024 r. Nowy termin zakończenia naboru to 31 lipca 2024 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Dokumentacja znajduje się na stronie naboru FEMA.05.07-IP.01-031/24

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content