Ponad 242 mln zł z Unii Europejskiej na 15 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Mazowieckich

27.06.2024

Nowoczesny tabor kolejowy, zwiększenie komfortu podróżowania, dostęp dla osób niepełnosprawnych, a także poprawa bezpieczeństwa podczas podróży, to główne cele projektu, który otrzymał rekordowe dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponad 242 mln zł trafi do Kolei Mazowieckich na zakup 15 nowoczesnych
i ekologicznych pociągów. Wczoraj umowę z przedstawicielami zarządu Kolei Mazowieckich: Robertem Stępniem i Cezarym Lewandowskim podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk
i członkini zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.

Projekt obejmuje zakup 15 nowych zeroemisyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zakupione pojazdy będą wykorzystywane na wszystkich obsługiwanych relacjach Kolei Mazowieckich
na obszarze województwa mazowieckiego po w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T
– transeuropejskiej sieci transportowej.

Dostępność komunikacyjna regionu

Koleje Mazowieckie to samorządowy przewoźnik na Mazowszu, z którego usług codziennie korzysta blisko 176 tysięcy osób.

Systematycznie inwestujemy w nowe pojazdy dla Kolei Mazowieckich. W sumie zaplanowaliśmy zakup aż 75 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dzisiejsza umowa pozwoli na zakup 15 nowoczesnych i ekologicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Nowy tabor to szansa na zwiększenie liczby połączeń i częstotliwości kursowania pociągów.

Zdjęcie sylwetki

– Podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, dzięki ponad 242 mln zł unijnego dofinansowania spółka unowocześni swój park taborowy.

Nowe i energooszczędne pojazdy będą wyposażone w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu ERTMS/ETCS, w pętle indukcyjne, dodatkowe oznaczenie na drzwiach wejściowych ułatwiające lokalizację przycisku otwierającego, a dla osób z dysfunkcją wzroku pojawi się pomoc w postaci oznaczenia systemem Braille’a numerów miejsc siedzących w wagonach.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań nowe pociągi będą zużywały mniej energii. Będą także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Członkini zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska zwraca uwagę na ekologiczny aspekt pociągów

W ramach projektu przewidziane jest szkolenie pracowników w zakresie obsługi technicznej
i eksploatacyjnej pojazdów oraz pakiet pozderzeniowo-naprawczy.

Rozwój Kolei Mazowieckich – poprawa jakości podróży po Mazowszu

Od początku działalności, czyli już od 20 lat, Koleje Mazowieckie realizują projekty mające na celu wzrost komfortu podróży, a także wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań, które bezpośrednio
są związane z zakupem nowoczesnych pojazdów. Po sfinalizowaniu w 2023 roku rekordowego zamówienia na dostawę 61 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT ER160 Spółka KM nie zwalnia tempa i realizuje kolejne projekty inwestycyjne mające na celu poprawę połączeń i dostępności Mazowsza.

W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia Kolei Mazowieckich. Przez ten czas dzięki licznym inwestycjom zrealizowanym przez właściciela, jak i dzięki efektywnemu pozyskaniu i wykorzystaniu środków unijnych Koleje Mazowieckie diametralnie zmieniły wizerunek kolei i to nie tylko w aspekcie regionalnym, ale i ogólnokrajowym. Obecnie jesteśmy jednym z najnowocześniejszych regionalnych przewoźników w Polsce, który pod względem liczby przewożonych rocznie pasażerów zajmuje trzecie miejsce w kraju. Cieszę się, że mam przyjemność zarządzać tą właśnie spółką i mam możliwość uczestniczenia w jej dalszym dynamicznym rozwoju.

– Robert Stępień, prezes zarządu Spółki KM, podkreśla, że to właśnie samorząd województwa mazowieckiego dostrzegł potencjał tkwiący w regionalnym pasażerskim transporcie kolejowym i podjął decyzję o utworzeniu pierwszej w Polsce samorządowej spółki kolejowej.

Warto zaznaczyć, że park taborowy Spółki KM liczy ponad 330 pojazdów. Prawie 54% z nich są to nowo zakupione pojazdy, które są bezpieczne, ekologiczne i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług przewozowych. Te niewątpliwe zalety doceniają pasażerowie Kolei Mazowieckich. W ubiegłym roku podróż pociągami KM wybrało 61,5 mln osób.

Umowa na dofinansowanie zakupu 15 nowoczesnych pojazdów kolejowych będzie się wyróżniać na tle pozostałych inwestycji.

W odróżnieniu od poprzednich projektów dostawa nowych EZT będzie kluczowa dla mieszkańców Mazowsza ze względu na fakt, że pojazdy będą kursować po wszystkich liniach obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie. Mówiąc wprost, będą one mogły jeździć zarówno do Radomia, Siedlec, czy też Ciechanowa. Warto podkreślić, że ten zakup przyczyni się również do poprawy warunków pracy drużyn pociągowych, a także zaplecza technicznego Kolei Mazowieckich. Zastosowanie nowych technologii oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań staje się obecnie normą, a co za tym idzie, ułatwia wykonywanie obowiązków służbowych i tym samym wpływa na atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy.

– oznajmia Cezary Lewandowski, członek zarządu Spółki KM


Skip to content