Pomóż zaprojektować wsparcie w obszarze badań i rozwoju na Mazowszu!

Pomóż zaprojektować wsparcie w obszarze badań i rozwoju na Mazowszu!

11.02.2022

Przed nami kolejne możliwości, które przyniesie obecność Polski w Unii Europejskiej. Jedną z nich jest finansowanie inwestycji z obszaru badań i rozwoju ze środków Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM). Dlatego zapraszamy samorządy, przedsiębiorców, instytucje naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w warsztatach organizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w lutym 2022 roku. Tylko wspólnie możemy dopasować wsparcie do potrzeb gospodarki!

Celem finansowania europejskiego jest wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności regionów. Dlatego w przyszłym programie regionalnym  na dofinansowanie będą miały szanse projekty zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa określonymi w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku”. Czym jest inteligentna specjalizacja? To obszary o największym potencjale rozwojowym wyłonione we współpracy różnych środowisk – administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego.

Pomóż wybrać obszary badawcze

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem będzie określenie listy priorytetowych kierunków badań wspierających innowacyjność i konkurencyjność mazowieckiej gospodarki, a przez to również jakość życia mieszkańców.

  • Terminy warsztatów: 15.02, 16.02, 18.02, 21.02 oraz 24.02
  • Rejestracja: Udział w warsztatach wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowegoi wybrania preferowanego terminu spotkania.
  • Organizator warsztatów: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, na którego zlecenie projekt realizuje firma Swarmcheck oraz Eurokreator.
  • W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 665 600 042 lub adres e-mail: mazowsze@swarmcheck.ai.

Kierunki prac badawczych

Priorytetowe kierunki badawcze muszą wpisywać się w obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą:

  • Bezpieczna żywność (zapewnienie wysokiej jakości żywności poprzez doskonalenie procesów, np. produkcji, dystrybucji, przechowywania żywności, utylizacji),
  • Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze (automatyzacja, optymalizacja i zapewnienie bezpieczeństwa procesów),
  • Nowoczesny ekosystem biznesowy (rozwój rozwiązań technologicznych, procesowych oraz usług otoczenia biznesu),
  • Wysoka jakość życia (rozwiązania z obszaru m.in. medycyny i profilaktyki chorób, włączenia społecznego, innowacji społecznych).

Zachęcamy do odwiedzenia strony innowacyjni.mazovia.pl oraz zapoznania się z broszurą informacyjną na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (mazovia.pl).


Skip to content