Pierwsze w Polsce Muzeum Wycinanki otwarte

Pierwsze w Polsce Muzeum Wycinanki otwarte

27.06.2023

Fundusze Europejskie wspierają nie tylko duże inwestycje, takie jak na przykład budowa nowych obwodnic miast, kilometrów ścieżek rowerowych, rewitalizacje przestrzeni miejskich czy budowę ośrodków badawczych. Unia Europejska dba również o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz panujących tradycji w państwach członkowskich. Przypominanie wartości i historii to cele wielu zrealizowanych projektów na Mazowszu. Jednym z nich jest Muzeum Wycinanki Polskiej, mieszczące się w zabytkowym budynku Domu Ludowego w Konstancinie-Jeziornie. Projekt został dofinansowany z programu regionalnego, a turystyczna mapa Mazowsza wzbogaciła się o miejsce z duszą i niezwykłymi ekspozycjami.

Trochę historii

Polska wycinanka ludowa pojawiła się w połowie XIX wieku i stała się ważnym elementem dekoracyjnym wiejskich izb. Na początku były to motywy roślinne lub zwierzęce, naklejane na wewnętrzne ściany, piece czy belki stropowe chałup. Zwyczaj zdobienia chałup wycinankami zaczął zanikać po II wojnie światowej. Mimo to wycinanka nadal się podoba i rozwija, jest to sztuka, która nie przetrwałaby, gdyby nie tradycje rodzinne. Wycinały głównie kobiety i to one przekazywały swoje doświadczenia kolejnym pokoleniom. Motywy takie jak leluje, gwiazdy, koguty, pawie czy konie z jeźdźcami pojawiają się m.in. na kartach pocztowych, karnetach, plakatach, zaproszeniach czy laurkach.

Muzeum Wycinanki Polskiej w Konstancinie-Jeziornie

Dzięki funduszom europejskim udało się stworzyć miejsce, w którym sztuka wycinankarstwa jest ciągle żywa, a z zabawy z nożyczkami i papierem wychodzą małe dzieła sztuki. A zaczęło się od remontu zabytkowego Domu Ludowego. Prace w ramach projektu polegały na  robotach budowlanych, montażowych oraz konserwatorskich. Odtworzono między innymi pierwotny wygląd budynku wraz z oryginalnymi drzwiami i oknami. Cegła, którą oczyszczono i zabezpieczono hydrofobowo nawiązuje obecnie do historycznej części Konstancina-Jeziorny, czyli Mirkowa. Beneficjent – Konstanciński Dom Kultury, wykonał także gruntowne prace wzmacniające budynek oraz wymienił instalacje. Cel inwestycji został osiągnięty i powstało niezwykłe miejsce muzealno-edukacyjne, w którym znajduje się  interaktywna sala wystawiennicza, konferencyjna oraz warsztatowa. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Muzeum Wycinanki jest już oficjalnie otwarte dla zwiedzających, a na mieszkańców czeka ciekawa oferta np. wycinankowe warsztaty z mistrzyniami wycinankarstwa z Kurpi, wystawy przedstawiające sztukę ludową czy spotkania dla dzieci i młodzieży.

Atutem muzeum jest bogactwo i różnorodność. Podstawową część kolekcji zgromadzonej w Konstancinie-Jeziornie stanowi 2500 dzieł przekazanych przez Antoniego Śledziewskiego, a w ciągu ostatnich lat zbiory wzbogaciły się o kolejnych prawie 1000 eksponatów. Najstarsze liczą sobie prawie 100 lat. 

Oprócz prac najciekawszych artystów ze wszystkich regionów wycinankarskich w kraju na ekspozycji zobaczymy obiekty współczesnego designu inspirowane tradycyjną wycinanką ludową. Muzeum Wycinanki Polskiej już stał się ważnym miejscem, zarówno dla mieszkańców i turystów, jak również dla twórców zajmujących się wycinankarstwem.

Więcej informacji o muzeum, godzinach otwarcia oraz ofercie znajduje się na stronie muzeum

Tytuł projektu: Muzeum Wycinanki Polskiej

Beneficjent: Konstanciński Dom Kultury

Całkowita wartość projektu: 5 696 405 zł

Kwota dofinansowania UE: 2 567 768,58 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe


Skip to content