OSP Zakroczym i Wilków Polski otrzymają 1,5 mln zł z funduszy europejskich na nowe wozy strażackie

OSP Zakroczym i Wilków Polski otrzymają 1,5 mln zł z funduszy europejskich na nowe wozy strażackie

02.02.2024

Mazowieckie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej. Blisko 250 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyznał zarząd województwa. Dzięki takiej pomocy, uda się kupić aż 187 wozów strażackich. Umowy z władzami gminy Zakroczym oraz Leoncin podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostek z tego regionu w ramach funduszy europejskich to 1,5 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

Odważne działania strażaków ochotników zasługują na wsparcie. Finansową pomoc otrzymujemy z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy realizować jeden z największych programów wsparcia dla mazowieckich OSP

Zdjęcie sylwetki

– zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W poniedziałek (29 stycznia br.) podpisane zostały dwie umowy na doposażenie jednostek z subregionu warszawskiego zachodniego. Do OSP z powiatu nowodworskiego trafi 1,5 mln zł na zakup dwóch wozów strażackich.

W sumie do subregionu warszawskiego zachodniego trafi wsparcie w  wysokości ponad 9,5 mln zł na zakup 12 wozów strażackich

1,5 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu nowodworskiego

Przedmiotem projektu jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu. Obszar gminy wymaga znacznej uwagi ratowników, gdyż przecinają go dwie drogi krajowe S7 oraz 62. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest także port lotniczy Warszawa-Modlin. Realizacja projektu znacząco wpłynie na szybkość reakcji strażaków w zakresie dojazdów do miejsca pożaru, jak również innej katastrofy związanej ze zmianą klimatu, do wypadku drogowego czy ratowania życia ludzkiego i mienia. Dodatkowo, jako element uzupełniający projektu podjęte zostaną działania edukacyjne. Planowana jest promocyjna akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu w celu poprawy zarządzania klęskami i katastrofami

Beneficjent: Gmina Zakroczym

Całkowita wartość projektu: 1 265 670,00 zł

Dofinansowanie z UE: 632 835,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt zakłada zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim. Jest to jednostka z tradycjami, bo istnieje od 1926 r. Nowy sprzęt wpłynie na poprawę jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców narażonych na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. Inne korzyści to m.in. zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z eliminacją awaryjności i zaprzestaniem ciągłych remontów, usprawnienie działań, wykorzystanie potencjału jednostki OSP objętej projektem, skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, poprawa niezawodności i skuteczności sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, poprawa jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Leoncin.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim

Beneficjent: Gmina Leoncin

Całkowita wartość projektu: 1 752 910,00 zł

Dofinansowanie z UE: 868 380,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości.


Skip to content