OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego z nowymi wozami dzięki wsparciu UE

OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego z nowymi wozami dzięki wsparciu UE

18.01.2024

Rusza rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Kolejne umowy z władzami miast i gmin oraz prezesami OSP podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. Wsparcie dla OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego z funduszy europejskich to ponad 11 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie przeznaczamy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków ochotników

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że na środki unijne mogą liczyć również jednostki OSP z subregionu radomskiego

Podpisaliśmy osiem umów na wsparcie jednostek straży z subregionu radomskiego. Do OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego trafi ponad 11 mln zł na zakup 8 wozów strażackich. W sumie subregion radomski otrzyma 58 mln zł na zakup 41 wozów strażackich.

Zdjęcie sylwetki

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola środków z funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym – prawie 221 mln zł.  

Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny aspekt działań Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzonego konkursu jednostki straży pożarnej mają możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Zdjęcie sylwetki

– zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

W środę (17 stycznia br.) podpisano pierwszych osiem umów na wsparcie jednostek straży pożarnych z  subregionu radomskiego. Do OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego trafi ponad 11 mlnzł na zakup 8 wozów strażackich.

Ponad 11 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego

Gmina Chotcza zakupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotczy. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dla lokalnej społeczności. Działania te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na obszarze gminy.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Chotcza

Beneficjent: Gmina Chotcza

Całkowita wartość projektu: 1 615 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 372 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem trafi też do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Jednostka zostanie doposażona w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Planowane jest również przeprowadzenie przez pracowników urzędu gminy (przy wsparciu strażaków z OSP Ciepielów) kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu świadomości ekologicznej w szkołach i przedszkolach.

Tytuł projektu: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciepielów

Beneficjent: Gmina Ciepielów

Całkowita wartość projektu: 1 615 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 372 750,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki pomocy z Unii Europejskiej zostanie kupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z  wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie. W ramach projektu odbędzie się spotkanie z lokalną społecznością na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Dzięki tym działaniom wzrośnie świadomość ekologiczna w regionie i poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów

Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko

Całkowita wartość projektu: 1 779 523,08 zł

Dofinansowanie z UE: 1 512 594,61 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach dzięki wsparciu z Unii Europejskiej kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem, co wpłynie na skuteczność akcji ratowniczych. Natomiast realizacja działań edukacyjnych przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji zmian klimatu.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach

Beneficjent: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą

Całkowita wartość projektu: 1 631 675,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 386 923,75 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W ramach projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Pawliczce kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w gminie Rzeczniów i powiecie lipskim.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Pawliczka

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Pawliczce

Całkowita wartość projektu: 1 819 785,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 546 817,25 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Sienno kupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Zostanie też przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do lokalnej społeczności. W ramach działań jest planowane spotkanie z mieszkańcami, kampania informacyjna w szkołach, publikacja materiałów na stronie internetowej oraz artykułu w prasie.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu

Beneficjent: Gmina Sienno

Całkowita wartość projektu: 1 664 943,99 zł

Dofinansowanie z UE: 1 415 202,37 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Nowej zakupi specjalistyczny nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem do usuwania skutków zagrożeń wywołanych przez zmiany klimatyczne na terenie powiatu zwoleńskiego. W ramach projektu jest planowane przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami.

Tytuł projektu: Doposażenie OSP Zielonka Nowa w samochód ratowniczo-gaśniczy reakcją na zagrożenia wywołane przez zmiany klimatyczne

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Nowej

Całkowita wartość projektu: 1 300 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 105 000,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Tczów zakupi ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy. Wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Planowane jest m.in. opracowanie ulotek informacyjnych oraz zorganizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy, a także spotkań dla wszystkich mieszkańców.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy

Beneficjent: Gmina Tczów

Całkowita wartość projektu: 1 735 837,50 zł

Dofinansowanie z UE: 1 475 461,87 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.


Skip to content