OSP w Siemiątkowie z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE

OSP w Siemiątkowie z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE

23.01.2024

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W najbliższą niedzielę umowę z władzami gminy Siemiątkowo podpisze marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostki to 1,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł

Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W aktualnej perspektywie pieniądze przeznaczamy na wozy strażackie. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dziś podpisaliśmy umowę na zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Siemiątkowo z powiatu żuromińskiego, która na ten cel otrzymała 1,2 mln zł z Unii Europejskiej. W sumie do subregionu ciechanowskiego trafi 23,4 mln zł na zakup 17 wozów strażackich.

Zdjęcie sylwetki

– Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski zaznacza, że to kolejne wsparcie unijne dla OSP z subregionu ciechanowskiego.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

Samorząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, dlatego możliwość dofinansowania nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Funduszy Europejskich to bardzo dobra wiadomość

– podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (21 stycznia br.) została podpisana kolejna umowa na wsparcie jednostki straży pożarnej z subregionu ciechanowskiego. Jak zaznacza Wiesława Krawczyk, radna województwa mazowieckiego, dzięki Unii Europejskiej mazowieccy strażacy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy

Kolejna jednostka otrzyma 1,2 mln zł na zakup wozu strażackiego. Tym razem unijne wsparcie trafi do OSP w Siemiątkowie. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie strażaków i mieszkańców.

1,2 mln zł z UE na wóz strażacki dla OSP w Siemiątkowie

Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego zapewni Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemiątkowie efektywne i bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych. Gmina Siemiątkowo, z uwagi na zwartą zabudowę mieszkalną i gospodarczą oraz tereny leśne, jest narażona na duże zagrożenie pożarowe. Bliskość rzeki to z kolei ryzyko lokalnych powodzi i podtopień. Odpowiednie wyposażenie poprawi komfort pracy strażaków i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna wśród lokalnej społeczności.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Siemiątkowo, poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Siemiątkowie

Beneficjent: Gmina Siemiątkowo

Całkowita wartość projektu: 1 415 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 205 000,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.


Skip to content