OSP w Rzęgnowie, Radzanowie, Strzegowie, Wieczfni Kościelnej i Dąbrowie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

OSP w Rzęgnowie, Radzanowie, Strzegowie, Wieczfni Kościelnej i Dąbrowie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

05.02.2024

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W piątek umowy z władzami gmin Radzanów, Strzegowo, Dzierzgowo i Wieczfnia Kościelna oraz prezesem OSP w Dąbrowie podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący sejmiku Konrad Wojnarowski i radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla pięciu jednostek OSP z powiatu mławskiego to 6,7 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł. – Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 187 średnich i ciężkich samochodów strażackich – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego, które na zakup 19 pojazdów otrzymają w sumie ponad 25,9 mln zł.

Jak zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, unijne wsparcie to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z subregionu ciechanowskiego. – W piątek podpisaliśmy umowy, w ramach których jednostki OSP w Rzęgnowie, Radzanowie, Strzegowie, Wieczfni Kościelnej i  Dąbrowie dostaną nowe średnie i ciężkie wozy bojowe. Nasi strażacy codziennie udowadniają, że zasługują na najlepszy sprzęt i wyposażenie, a dzięki funduszom europejskim możemy im to zapewnić.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym – prawie 221 mln zł.  

– Wsparcie z Unii Europejskiej na nowe wozy strażackie podniesie bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Nowoczesne pojazdy pozwolą na szybsze i efektywniejsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto dzięki funduszom europejskim w wielu gminach zostaną zrealizowane działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W piątek (2 lutego br.) zostały podpisane umowy na wsparcie jednostek straży pożarnej z powiatu mławskiego. Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego. – Tym razem unijne wsparcie w wysokości  6,7 mln zł trafi do pięciu OSP z powiatu mławskiego, które zostaną doposażone w pięć nowych wozów strażackich. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ciechanowski otrzyma łącznie 25,9 mln zł na zakup 19 wozów strażackich.

6,7 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu mławskiego

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Gmina Dzierzgowo zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie. Obszar działania OSP obejmuje tereny cenne przyrodniczo, w tym Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Aktualnie używany przez OSP 31-letni samochód wymaga wymiany. Nowy pojazd pozwoli skrócić czas dojazdu do miejsca zdarzenia, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna, m.in. w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie i Szkole Podstawowej Dzierzgowie. 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie 

Beneficjent: Gmina Dzierzgowo 

Całkowita wartość projektu: 1 859 760,00 zł 

Dofinansowanie z UE: 1 580 796,00 zł 

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu 

Ochotnicza Straż Pożarna Radzanów zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Z uwagi na bliskie położenie rzeki Wkry, teren gminy narażony jest na powodzie. Ponadto część terenu powiatu mławskiego to mokradła, co znacznie utrudnia prowadzenie akcji. Także wyeksploatowane pojazdy i sprzęt specjalistyczny znacznie ograniczają możliwości reagowania służb ratowniczych. Nowy, wyposażony samochód poprawi warunki pracy strażaków oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej, w tym m.in. spotkań z mieszkańcami oraz publikacji artykułu w lokalnej prasie. 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w gminie Radzanów 

Beneficjent: Gmina Radzanów 

Całkowita wartość projektu: 1 175 000,00 zł 

Dofinansowanie z UE: 998 750,00 zł 

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu 

W ramach projektu zostanie zakupiony ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie. Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa o dużym natężeniu samochodów osobowych oraz ciężarowych, co podnosi ryzyko wypadków drogowych. Ponadto na obszarze gminy przeważają użytki rolne oraz lasy, co stanowi źródło zagrożenia pożarowego. Szczególnej ochrony wymaga także Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. Nowoczesny wóz poprawi efektywność i bezpieczeństwo pracy strażaków. Zaplanowano także przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu zmian klimatu i promocji ekologicznych zachowań.  

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie 

Beneficjent: Gmina Strzegowo 

Całkowita wartość projektu: 1 715 000,00 zł 

Dofinansowanie z UE: 1 457 750,00 zł 

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieczfni Kościelnej zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w gminie, pozwoli ochronić lokalne walory przyrodnicze oraz umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone cztery akcje promocyjno-edukacyjne z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych. Odbędą się m.in. spotkania z mieszkańcami, publikacja na stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz artykułu w lokalnej prasie, a także organizacja kampanii edukacyjnych w szkołach oraz przedszkolach.  

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna 

Beneficjent: Gmina Wieczfnia Kościelna 

Całkowita wartość projektu: 1 455 904,00 zł 

Dofinansowanie z UE: 1 237 518,40 zł 

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Teren gminy w dużej mierze zajmują użytki rolne i lasy, często występują tu zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów rolniczych oraz maszyn. Dzięki nowoczesnemu pojazdowi oraz wyposażeniu znacząco wzrośnie sprawność OSP, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Ponadto w ramach projektu strażacy OSP Dąbrowa, przy wsparciu gminy Strzegowo, przeprowadzą akcję edukacyjną skierowaną do mieszkańców z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i propagowania ekologicznych postaw. 

Tytuł projektu: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie” 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa 

Całkowita wartość projektu: 1 765 000,01 zł 

Dofinansowanie z UE: 1 500 250,00 zł 

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego. 


Skip to content