OSP Stara Miłosna z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE

OSP Stara Miłosna z nowym wozem strażackim dzięki wsparciu UE

12.03.2024

Do mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Dotychczas zostało podpisanych już 187 umów z gminami, powiatami oraz prezesami OSP niemal z całego Mazowsza. Dzisiaj ostatnią umowę z beneficjentem z Warszawy podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W wydarzeniu wziął udział przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Ilona Soja-Kozłowska. Nowy wóz trafi do OSP Stara Miłosna. Wsparcie z UE to ponad 1,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie unijne – ponad 250 mln zł na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. – Tegoroczne rekordowe wsparcie dla mazowieckich OSP jest jednym z efektów obecności Polski w Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 253 mln zł z UE aż 188 jednostek OSP otrzyma nowoczesne wozy strażackie. Cieszy mnie, że jeden z ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do OSP w Starej Miłosnej w dzielnicy Wesoła – zaznacza Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

Ludwik Rakowski

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zauważa, że to kolejna pomoc dla druhen i druhów z Warszawy. – Dziś podpisaliśmy umowę na zakup wozów strażackich dla jednostki OSP w Starej Miłosnej, do której trafi 1,2 mln zł unijnego wsparcia. Dzięki temu strażacy zyskają nowoczesne samochody, tak potrzebne im do prowadzenia akcji ratowniczych. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

Wiesław Raboszuk

Rok 2024 zaczął się bardzo intensywnie. Podpisywaliśmy umowy na wsparcie mazowieckich OSP niemal każdego dnia, bo zależy nam na sprawnym wydatkowaniu środków z Unii Europejskiej, a przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Chcemy zapobiegać nasilającym się zmianom klimatu i chronić bezcenną przyrodę –dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zdjęcie sylwetki

Ilona Soja-Kozłowska

Ponad 1,2 mln zł z UE na wóz strażacki dla OSP Stara Miłosna

OSP Stara Miłosna już niedługo otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który zwiększy efektywność działań i sprawi, że strażacy będą mogli szybciej docierać do ofiar wypadków samochodowych, pożarów czy powodzi.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 2 815 000,01 zł

Dofinansowanie z UE: 1 257 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.


Skip to content