OSP Serock i Wieliszew z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

OSP Serock i Wieliszew z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

24.01.2024

Doposażenie floty mazowieckich OSP staje się faktem. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Pierwsze umowy w  subregionie warszawskim wschodnim z władzami miasta i gminy Serock oraz gminy Wieliszew podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu legionowskiego to ponad 1,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej przeznaczamy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo wynosi aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym – prawie 221 mln zł.  

Jednym z priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Dzięki dofinansowaniu, jednostki straży pożarnej zyskają nowoczesny sprzęt, który poprawi warunki pracy strażaków. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

We wtorek (23 stycznia br.) zostały podpisane pierwsze umowy na wsparcie jednostek z subregionu warszawskiego wschodniego. Dwie jednostki OSP z powiatu legionowskiego otrzymają ponad 1,4 mln zł na zakup dwóch wozów strażackich. W sumie do subregionu warszawskiego wschodniego trafi ponad 20 mln zł na zakup 22 wozów strażackich. O kolejnych umowach podpisywanych w subregionie warszawskim wschodnim będziemy informować na bieżąco.

Ponad 1,4 mln złz UE na wozy strażackie dla dwóch OSP z powiatu legionowskiego

Dzięki środkom unijnym Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku kupi nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Zwiększy to efektywność akcji ratowniczych i poprawi warunki pracy strażaków. Odbędzie się też akcja edukacyjna w szkołach i spotkanie z lokalną społecznością.

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Beneficjent: Miasto i Gmina Serock

Całkowita wartość projektu: 1 306 500,00 zł

Dofinansowanie z UE: 653 250,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczy z osprzętem, m.in. zestawem narzędzi hydraulicznych i kompletem aparatów ochrony dróg oddechowych. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie

Beneficjent: Gmina Wieliszew

Całkowita wartość projektu: 1 595 802,00 zł

Dofinansowanie z UE: 797 901,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.


Skip to content