OSP Pniewo, Obryte i Pokrzywnica z nowymi wozami przy wsparciu UE

OSP Pniewo, Obryte i Pokrzywnica z nowymi wozami przy wsparciu UE

17.01.2024

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Kolejne umowy z władzami gmin Zatory, Obryte i Pokrzywnica podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla OSP z powiatu pułtuskiego z funduszy europejskich to prawie 4,1 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnymprawie 221 mln zł.  

Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzonego konkursu jednostki straży pożarnej mają możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Zdjęcie sylwetki

– zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

We wtorek (16 stycznia br.) podpisane zostały kolejne trzy umowy na wsparcie jednostek z subregionu ciechanowskiego. Do OSP z powiatu pułtuskiego trafi blisko 4,1 mln zł na zakup trzech wozów strażackich. W sumie do subregionu ciechanowskiego trafi wsparcie w  wysokości 23,4 mln zł na zakup 17 wozów strażackich. O kolejnych umowach podpisywanych w subregionie ciechanowskim będziemy informować na bieżąco.

Blisko 4,1 mln złz UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu pułtuskiego

Gmina Zatory kupi nowy, ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dodatkowym elementem projektu będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla mieszkańców z zakresu zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.  Jednostka boryka się z brakiem sprawnego ciężkiego wozu strażackiego z dużą ilością wody, co nie pozwala jej wykorzystać swojego potencjału. Realizacja projektu usprawni mobilność strażaków z OSP Pniewo, umożliwiając zabezpieczanie terenu gminy oraz skuteczniejsze wspieranie działań w całym powiecie.

Tytuł projektu: Zakup wozu strażackiego dla OSP Pniewo

Beneficjent: Gmina Zatory

Całkowita wartość projektu: 1 487 070,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 264 009,50 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt polega na zakupie średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Obryte w powiecie pułtuskim. Nowa flota wzmocni jednostkę i umożliwi skuteczną ochronę w momencie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof, będzie zapewniała ochronę przeciwpożarową w regionie. Dodatkowo poprawi się świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy Obryte.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte

Beneficjent: Gmina Obryte

Całkowita wartość projektu: 1 526 625,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 297 631,25 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W związku ze zmianami klimatycznymi i coraz częstszymi pożarami, zagrożeniami powodziami, a także występującymi negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi strażacy z OSP Pokrzywnica potrzebują nowego sprzętu. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej możliwy jest zakup nowego średniego wozu z wyposażeniem. Inwestycja okaże się kluczowa w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Warto podkreślić, że wzdłuż rzeki Narwi występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. gm. Pokrzywnica). Zagrożenie potęguje wysoki stan wód w dopływach rzeki. Tereny te objęte są obszarem działania OSP Pokrzywnica i stąd tak istotna jest wysoka skuteczność jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez Gminę Pokrzywnica

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 1 781 981,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 514 683,93 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości .


Skip to content