OSP Brwinów, Żółwin, Młochowo i Falenty z nowymi wozami przy wsparciu UE

OSP Brwinów, Żółwin, Młochowo i Falenty z nowymi wozami przy wsparciu UE

16.01.2024

Rusza rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Pierwsze umowy z władzami gmin Brwinów i  Raszyn oraz prezesami OSP w Żółwinie i Młochowie podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla OSP z powiatu pruszkowskiego z funduszy europejskich to prawie 3,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzonego konkursu jednostki straży pożarnej mają możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Zdjęcie sylwetki

– zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Pierwsze umowy na wsparcie strażaków

W poniedziałek (15 stycznia br.) podpisane zostały pierwsze cztery umowy na wsparcie jednostek z subregionu warszawskiego zachodniego. Do OSP z powiatu pruszkowskiego trafi prawie 3,2 mln zł na zakup czterech wozów strażackich. W sumie do subregionu warszawskiego zachodniego trafi wsparcie w wysokości ponad 9,5 mln zł na zakup 12 wozów strażackich. O kolejnych umowach podpisywanych w subregionie warszawskim zachodnim będziemy informować na bieżąco.

Prawie 3,2 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu pruszkowskiego

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków-ratowników z gminy Brwinów. Nowy sprzęt to szybszy dojazd na miejsce zdarzenia i skuteczniejsze prowadzenie działań podczas akcji. W razie ekstremalnego zagrożenia zapewni możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu. Dodatkowo, zwiększą się możliwości szkoleniowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która funkcjonuje przy OSP w Brwinowie.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie

Beneficjent: Gmina Brwinów

Całkowita wartość projektu: 1 507 460,01 zł

Dofinansowanie z UE: 753 730,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Żółwinie zakupi nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Przeprowadzi również akcje edukacyjną dla mieszkańców gminy Brwinów na temat zmian klimatycznych oraz przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Nowy samochód to nie tylko lepszy sprzęt dla OSP, ale także zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ludności, przedsiębiorców i terenów inwestycyjnych.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Żółwinie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Żółwinie

Całkowita wartość projektu: 1 507 460,01 zł

Dofinansowanie z UE: 753 730,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupi OSP w Młochowie.  Dodatkowe założenia to:

podnoszenie świadomości na temat zmian klimatu, ich konsekwencji, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, promowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wspieranie przystosowania się do zmian klimatu.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Młochowie

Całkowita wartość projektu: 1 515 000,01 zł

Dofinansowanie z UE: 757 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Raszyn zakupi nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. W ramach projektu zostanie przeprowadzona również kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony środowiska skierowana do wszelkich mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego ciężkiego samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, Gmina Raszyn

Beneficjent: Gmina Raszyn

Całkowita wartość projektu: 1 814 840,01 zł

Dofinansowanie z UE: 907 420,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości .


Skip to content