OSP Brańszczyk, Zabrodzie, Popowo Kościelne, Długosiodło i Goworowo z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

OSP Brańszczyk, Zabrodzie, Popowo Kościelne, Długosiodło i Goworowo z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

23.01.2024

Rusza rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Pierwsze umowy w subregionie ostrołęckim z władzami gmin Brańszczyk, Długosiodło, Zabrodzie, Somianka i Goworowo podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu wyszkowskiego to ponad 6 mln zł, a dla gminy Goworowo z powiatu ostrołęckiego ponad 1,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

Samorząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, dlatego możliwość dofinansowania nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z funduszy europejskich to bardzo dobra wiadomość

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W sobotę (20 stycznia br.) podpisanych zostało pięć umów na wsparcie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Cztery OSP z powiatu wyszkowskiego oraz jedna OSP z powiatu ostrołęckiego otrzymają ponad 7,3 mlnzł na zakup pięciu wozów strażackich. W sumie do subregionu ostrołęckiego trafi wsparcie w  wysokości 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich. O kolejnych umowach podpisywanych w subregionie ostrołęckim będziemy informować na bieżąco.

Samorząd Mazowsza od lat wspiera ochotnicze straże pożarne dofinansowując zakupy sprzętu, umundurowania, modernizacje i remonty strażnic. Pomoc, którą obecnie realizujemy, dzięki funduszom unijnym jest rekordowa. 27 wozów strażackich dla subregionu ostrołęckiego, łącznie 187 pojazdów dla całego województwa, to ogromne wsparcie dla naszych strażaków i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców całego Mazowsza

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Ponad 7,3 mln złz UE na wozy strażackie dla czterech OSP z powiatu wyszkowskiego oraz jednej OSP z powiatu ostrołęckiego

27 wozów strażackich, które trafi do regionu ostrołęckiego znacząco poprawi jakość pracy naszych druhów i druhen. Nowe jednostki bojowe, w wielu przypadkach pozwolą zastąpić starsze i wysłużone samochody, które lata świetności maja już za sobą i nie są w stanie realizować swoich zadań, tak jak nowe, świetnie wyposażone wozy

Zdjęcie sylwetki

wozy – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku. Inwestycja w nowoczesny sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zaplanowano również przeprowadzenie akcji edukacyjnej.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku

Beneficjent: Gmina Brańszczyk

Całkowita wartość projektu: 1 808 795,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 537 475,75 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim gmina Zabrodzie zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu. Przyczyni się to do poprawy warunków pracy strażaków, a także do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. Planowane jest również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym m.in. spotkań z lokalną społecznością i publikacja artykułu w prasie lokalnej.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu

Beneficjent: Gmina Zabrodzie

Całkowita wartość projektu: 1 642 349,22 zł

Dofinansowanie z UE: 1 395 996,83 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Somianka zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym. Inwestycja usprawni pracę strażaków, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Somianka. W ramach projektu zaplanowano także organizację spotkań edukacyjnych z mieszkańcami z zakresu zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym

Beneficjent: Gmina Somianka

Całkowita wartość projektu: 1 814 490,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 542 316,50 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej gmina Długosiodło zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Straż pożarna poza przeprowadzaniem akcji gaszenia pożarów, interweniuje również w wypadkach samochodowych czy skutkach wichur na drogach lokalnych, a dzięki nowoczesnemu wyposażeniu realizowanie tych zadań będzie przebiegało sprawniej oraz bezpieczniej.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło

Beneficjent: Gmina Długosiodło

Całkowita wartość projektu: 1 860 460,03 zł

Dofinansowanie z UE: 1 581 391,00zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy, jednostka zyska nowoczesne zabezpieczenie techniczne do prowadzenia wszelkich działań ratowniczych. W ramach projektu zostały również zaplanowane działania edukacyjne, które obejmują m.in. zajęcia z zakresu zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych w lokalnych szkołach, przedszkolu oraz na spotkaniu z dorosłymi mieszkańcami gminy w świetlicy OSP Goworowo.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo

Beneficjent: Gmina Goworowo

Całkowita wartość projektu: 1 480 920,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 258 782,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.


Skip to content