Ograniczenie finansowania z Unii Europejskiej dla Warszawy i okolicznych powiatów – Zgłoś uwagi do Umowy Partnerstwa 2021-2027

12.02.2021

Już tylko do 22 lutego trwają konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, czyli dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej. W kolejnym rozdaniu unijnych środków Mazowsze po raz pierwszy będzie traktowane jako dwa regiony statystyczne – lepiej rozwinięty warszawski stołeczny oraz słabiej rozwinięty mazowiecki regionalny. Planowane wsparcie dla regionu stołecznego ma wynieść jedynie 111,5 mln euro z programu regionalnego. Jest to zagrożenie dla dalszego rozwoju, możliwości realizacji potrzebnych inwestycji lokalnych, a także tych mających na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Dlatego tak ważne jest zgłaszanie uwag podczas konsultacji Umowy Partnerstwa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zapraszamy do udziału!

Region lepiej rozwinięty, ale bardzo zróżnicowany

Region warszawski stołeczny tworzy Warszawa oraz powiaty grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. W sumie obszar ten zamieszkuje ok. 3 mln mieszkańców, jest to siedziba ponad 400 tys. przedsiębiorstw, a także wielu wiodących uczelni i jednostek naukowych. To właśnie tu wytwarzane jest ponad 17 % PKB całej Polski, z czego korzysta reszta Mazowsza oraz pozostałe województwa. Nie oznacza to jednak, że cały region znajduje się na takim samym poziomie rozwoju. Co więcej, terenom z obszaru warszawskiego wschodniego zdecydowanie bliżej pod względem poziomu gospodarczego do regionów słabiej rozwiniętych niż samej Warszawy.

Planowane wsparcie z programu regionalnego dla tego obszaru to tylko 111,5 mln euro. Zakładany poziom dofinansowania projektów wyniesie do 50 procent kosztów. Samorządy, przedsiębiorcy, uczelnie, czy organizacje pozarządowe planujące ubieganie się o fundusze europejskie będą musiały liczyć się więc z koniecznością zgromadzenia zdecydowanie większego wkładu finansowego na realizację projektów niż do tej pory.

“Założeniem finansowania europejskiego z programów regionalnych powinno być odzwierciedlenie potrzeb rozwojowych oraz potencjałów poszczególnych regionów. Obecna propozycja dla Warszawy i sąsiednich powiatów stanowi duże zagrożenie dla osiągania celu zrównoważonego rozwoju i w praktyce może uniemożliwić realizację wielu ważnych lokalnie inwestycji infrastrukturalnych, a także społeczno-edukacyjnych. Co więcej, będzie to ograniczenie dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji badawczo-rozwojowych, które są tak istotne dla zwiększania konkurencyjności gospodarki i wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19”

— powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Uwagi przyjmowane są już tylko do 22 lutego 2021 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.   

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedInYouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Skip to content