Nowy Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrany na kolejną kadencję

Nowy Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrany na kolejną kadencję

11.06.2024

Podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się 10 czerwca 2024 r., radni wybrali marszałka, wicemarszałków i członków zarządu Mazowsza. Marszałkiem Województwa Mazowieckiego został Adam Struzik, który pełni tę funkcję od 2001 roku. Na wicemarszałków powołano Wiesława Raboszuka i Rafała Rajkowskiego, a członkami zarządu zostały Janina Ewa Orzełowska i Anna Katarzyna Brzezińska.

Zarząd województwa mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój,  pobudza aktywność gospodarczą, finansuje inwestycje, takie jak m.in.: budowa, modernizacja dróg, budowa placówek oświatowych i kulturalnych, doposażenie szpitali, inwestycje w transport publiczny, wspiera edukację swoich mieszkańców, rozwija turystykę, dba o dziedzictwo kulturowe, prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska  naturalnego, buduje wodociągi i kanalizacje, wspiera strażaków, sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich.

Priorytety członków zarządu na nową kadencję

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego: Naszymi priorytetami są: podnoszenie bezpieczeństwa, wspieranie służb ratowniczych, rozszerzanie programów wsparcia dla lokalnych samorządów, doposażenie mazowieckich szpitali, budowa ścieżek rowerowych w województwie, a także skuteczne wykorzystywanie środków unijnych.

Wiesław Raboszuk, wicemarszałek: Jednym z najważniejszych priorytetów nowego zarządu województwa mazowieckiego będzie dalsze efektywne i skuteczne wdrażanie środków unijnych w naszym regionie. Dzięki czemu będziemy stymulować równomierny rozwój Mazowsza i wzmacniać mazowiecką gospodarkę.

Rafał Rajkowski, wicemarszałek: Wśród naszych najważniejszych priorytetów jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym na Mazowszu. Będziemy inwestować w nasze spółki kolejowe oraz infrastrukturę drogową – budowę obwodnic miast, a także budowę i remonty dróg.

Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego: Zdecydowanie stawiamy na podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Stąd dalszy rozwój naszych programów wsparcia skierowanych m.in. do mazowieckich strażaków. Będziemy też nadal aktywnie wspierać tereny wiejskie na Mazowszu, m.in. poprzez inwestycje i środki unijne.

Anna Katarzyna Brzezińska, członek zarządu województwa mazowieckiego: Naszym priorytetem będzie dalsze wsparcie dla młodych ludzi i seniorów, nadal będziemy inwestować w zdrowie Mazowszan, m.in. poprzez modernizację i doposażanie mazowieckich placówek służby zdrowia.

Foto: Biuro prasowe UM WM


Skip to content