Nowe wozy strażackie dla druhów z powiatu garwolińskiego dzięki funduszom europejskim

Nowe wozy strażackie dla druhów z powiatu garwolińskiego dzięki funduszom europejskim

13.02.2024

Mazowieckie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyznał samorząd Mazowsza. Dzięki takiej pomocy, uda się kupić aż 188 wozów strażackich. Kolejne umowy zostały podpisane w powiecie garwolińskim, do którego trafi ponad 11,4 mln zł na zakup 8 nowoczesnych samochodów wraz z wyposażeniem. 

Umowy z władzami gmin Górzno, Garwolin, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Borowie oraz miasta Łaskarzew i Pilawa podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W uroczystości udział też wzięła Ilona Soja-Kozłowska dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Do ochotniczych straży pożarnych z całego Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł na zakup 188 średnich i ciężkich wozów strażackich.

Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków. W poprzedniej perspektywie były to pieniądze na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. Teraz to aż 253 mln zł na 188 samochodów. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to rekordowe i istotne wsparcie dla mazowieckich strażaków

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W sobotę (10 lutego br.) podpisanych zostało kolejnych osiem umów na doposażenie jednostek z subregionu siedleckiego. Do OSP z powiatu garwolińskiego trafi ponad 11,4 mln zł na zakup osiem wozów strażackich.

W sumie do subregionu siedleckiego trafi wsparcie w  wysokości  prawie 45,5 mln zł na zakup 30 wozów strażackich.

Ponad 11,4 mln z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu garwolińskiego

W powiecie garwolińskim bardzo często występują zagrożenia powodziowe, obejmujące tereny nadwiślańskie. Nowy średni wóz strażacki dla OSP w Samorządkach wzmocni bezpieczeństwo w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof, i co ważne zminimalizuje ich skutki. W ramach projektu odbędzie się kampania edukacyjna, która poprawi świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Górzno.

Tytuł projektu: Wzmocnienie systemu reagowania i ratownictwa przez doposażenie OSP w Samorządkach

Beneficjent: Gmina Górzno

Całkowita wartość projektu: 1 633 520,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 388 492,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Celem kolejnego projektu jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Rudzie Talubskiej wraz z pełnym wyposażeniem. Dzięki nowej flocie, strażacy będą mogli  skuteczniej interweniować w zdarzeniach, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska na obszarze jej funkcjonowania. Działania wspieranej jednostki OSP obejmują obszar Natura 2000 oraz obszar krajobrazu chronionego, także nowoczesny wóz będzie spełniał pokładane oczekiwania.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej

Beneficjent: Gmina Garwolin

Całkowita wartość projektu: 1 945 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 653 250,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Miasto Łaskarzew planuje zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem na potrzeby OSP. Nowoczesny sprzęt pozwoli strażakom skuteczniej i bezpieczniej przeciwdziałać zjawiskom związanym z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Szczególnie jest to ważne w związku z licznymi pożarami na terenie powiatu garwolińskiego. W ramach projektu odbędą się działania edukacyjne dla mieszkańców na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Łaskarzew w Mieście Łaskarzew

Beneficjent: Miasto Łaskarzew

Całkowita wartość projektu: 1 664 693,72 zł

Dofinansowanie z UE: 1 414 989,66 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy wóz strażacki trafi również do jednostki OSP Maciejowice. Celem projektu będzie m.in. zapobieganie i ograniczanie skutków katastrof na terenie gminy Maciejowice, zwiększenie skuteczności reagowania strażaków w sytuacji katastrofy i klęsk żywiołowych, a także zwiększenie świadomości wśród mieszkańców na temat zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw ekologicznych.

Tytuł projektu: Wsparcie dla OSP z Gminy Maciejowice

Beneficjent: Gmina Maciejowice

Całkowita wartość projektu: 1 485 499,97 zł

Dofinansowanie z UE: 1 262 674,97 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt obejmuje zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoli. Będzie to bojowy sprzęt, który zapewni właściwą reakcję na bieżącą zmienność klimatu. Nowa flota dla jednostki OSP w Zwoli pozwoli druhom dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i szybko reagować na zdarzenia takie jak pożary, powodzie, wypadki drogowe.

Tytuł projektu: Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Miastków Kościelny

Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu: 1 646 729,33 zł

Dofinansowanie z UE: 1 399 719,92 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP  w Parysowie otrzyma średni wóz ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem, a efektem realizacji projektu będzie większa skuteczność w zakresie interwencji strażaków, poprawa możliwości bojowej jednostki OSP Parysów, wzrost bezpieczeństwa życia i mienia publicznego oraz prywatnego mieszkańców gminy Parysów i co ważne zmniejszenie awaryjności sprzętu. Działania edukacyjne pomogą uświadomić mieszkańców, jak ważna jest ekologia i zachowania dbające o środowisko.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie

Beneficjent: Gmina Parysów

Całkowita wartość projektu: 1 507 980,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 281 783,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Pilawa działa na terenie, na którym występują duże kompleksy leśne, zajmujące ponad 37% powierzchni gminy i 28% powiatu. Dodatkowo są tutaj rozległe tereny nieużytków rolnych, które wbrew istniejącym zakazom są często wypalane. Nowy średni wóz ratowniczo – gaśniczy jest bardzo potrzebny strażakom, by szybko reagować w sytuacji pożaru, wypadku drogowego czy innych zdarzeń związanych ze zmianą klimatu. Nowy wóz zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo mieszkańców i mienia.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa

Całkowita wartość projektu: 1 775 909,73 zł

Dofinansowanie z UE: 1 509 523,27 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu reagowania i ratownictwa w powiecie garwolińskim do skutków zmian klimatu. Dzięki zakupowi nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Borowie, możliwe będzie zapewnianie ochrony przeciwpożarowej, realizacja sprawnych i skutecznych reakcji druhów w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof oraz minimalizowanie ich skutków. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania ekologiczna.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie

Beneficjent: Gmina Borowie

Całkowita wartość projektu: 1 802 885,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 532 452,33 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości .


Skip to content