Mazowsze bez smogu

02.07.2024

27 czerwca w Kinie Praha w Warszawie odbył się briefing prasowy otwierający projekt „Mazowsze bez smogu”. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała Janina Ewa Orzełowska, a Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Mazowsze bez smogu” uzyskał ponad 132 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, a samorząd województwa mazowieckiego wraz z 98 gminami partnerskimi

w ramach środków własnych przeznaczy na ten cel ponad 37 mln zł. W ramach tego projektu powstanie

sieć ekspertów, którzy będą doradzać mieszkańcom regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom w kwestiach energetycznych i pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje.

Eksperci będą mieć wiedzę z zakresu m.in. ochrony powietrza, efektywności energetycznej, a także źródeł dofinansowania, planowania i zarządzania zarówno budżetem gminnym, jak i gospodarstwa domowego. Współpraca z samorządami lokalnymi pokazuje, że przeszkodą w podejmowaniu skutecznych działań naprawczych jest nadal niewystarczająca liczba wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się tematyką ochrony powietrza oraz niedostateczna ilość środków finansowych

Zdjęcie sylwetki

– zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska

Warto podkreślić, że „Mazowsze dla czystego powietrza” zostało wskazane w raporcie Europejskiego Komitetu Regionów pt.: „Healthier environment for healthier lives: impacts of the European Green Deal on human health” jako przykład dobrej praktyki realizowanej w krajach członkowskich UE na rzecz poprawy stanu środowiska.

Zdjęcie sylwetki

– mówi Monika Tchórznicka zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera działania mające na celu ochronę klimatu i powietrza. Poza nowym projektem „Mazowsze bez smogu”, samorząd Mazowsza realizuje trzy programy wsparcia: „Mazowsze dla czystego powietrza”, „Mazowsze dla czystego ciepła” i „Mazowsze dla klimatu”. W tym roku przekaże na nie łącznie blisko 33 mln zł. Pieniądze posłużą realizacji proekologicznych projektów i działań w mazowieckich gminach i powiatach.

Więcej o projekcie Mazowsze bez smogu: Wystartował projekt Mazowsze bez smogu!

Autor: Michał Słaby Biuro Prasowe UM WM


Skip to content