Raporty, badania i analizy

Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie Województwa Mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 – Raport Końcowy

29.06.2023

PROGRAM

FEM 2021-2027
Plik PDF 274 stron 3.83 MB
Data publikacji 29.06.2023

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych priorytetach

Plik PDF 274 stron 3.83 MB
Data publikacji 29.06.2023
Skip to content