Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.6     Usługi społeczne na rzecz rodzin, nr FEMA.08.06-IP.01-042/24 dla regionu mazowieckiego regionalnego (RMR).

8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin, nr FEMA.08.06-IP.01-042/24  dla regionu mazowieckiego regionalnego (RMR)

8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje wspierające biznes
 • Partnerstwa
 • Partnerzy społeczni
 • Służby publiczne

NA CO

Planowane działania:

 • interwencja kryzysowa – szybkie wsparcie dla osób, które znalazły się w kryzysie realizowane całodobowo 24h/7;
 • diagnoza stanu klienta i ocena stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia, życia;
 • ustalenie planu pomocy i jego realizatorów, specjalistów;
 • mediacje dla osób które znajdują się w konflikcie;
 • coaching – wsparcie rozwoju;
 • konsultacje i porady psychologiczne – wsparcie, psychoedukacja, profilaktyka;
 • terapia rodzinna – wsparcie rodzin w przezwyciężaniu problemów np. wsparcie terapeuty ds. uzależnień;
 • psychoterapia indywidualna – długotrwały proces terapeutyczny;
 • konsultacje prawne – udzielanie informacji o obowiązujących przepisach oraz pomoc w czynnościach prawnych, w tym konstruowaniu pism urzędowych;
 • grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych;
 • świadczenia pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzone w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny;
 • usługi hostelowe jako miejsce bezpłatnego, czasowego schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • Przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Partnerzy społeczni,
 • Służby publiczne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
13 528 625,88 PLN
w tym dla projektów wynikających z lokalnych strategii rozwoju (LSR)
4 788 894,12 PLN

Termin naboru

start

09.07.2024

koniec

09.08.2024

Wyniki

I kwartał 2025 r.
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content