Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru o nr FEMA.06.05-IP.02-009/23

15.05.2024

Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru o nr FEMA.06.05-IP.02-009/23 Priorytetu VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.5 – Wsparcie dla pracodawców i pracowników, Typ projektu: Przystosowanie pracowników i przedsiębiorców do zmian (region Mazowiecki regionalny) – zatwierdzona 13 maja 2024 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 41/1/24.


Skip to content