Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru o nr FEMA.06.03-IP.02.008/23

15.05.2024

Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru o nr FEMA.06.03-IP.02.008/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, Typ projektu: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES (region Warszawski stołeczny) – zatwierdzona 13 maja 2024 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 40/1/24.


Skip to content