Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny oraz skład KOP w ramach naboru o nr FEMA.06.05-IP.02-010/23

08.05.2024

Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru o nr FEMA.06.05-IP.02-010/23 Priorytetu VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.5 – Wsparcie dla pracodawców i pracowników, Typ projektu: Przystosowanie pracowników i przedsiębiorców do zmian (region Warszawski stołeczny) – zatwierdzoną 30 kwietnia 2024 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 920/493/24.

Lista oraz skład KOP dostępne w sekcji plików do pobrania.


Skip to content