Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny oraz skład KOP w ramach naboru o nr FEMA.06.03-IP.02.008/23

08.05.2024

Lista ocenionych wniosków wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru o nr FEMA.06.03-IP.02.008/23 w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działania 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, Typ projektu: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES (region Warszawski stołeczny) – zatwierdzona 30 kwietnia 2024 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 918/493/24.

Lista oraz skład KOP dostępne w sekcji plików do pobrania.


Skip to content