Wydłużenie naboru winsoków nr FEMA.08.02-IP.01-040/24 (RMR)

05.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2024 r. termin składania wniosków w ramach naboru Nr FEMA.08.02-IP.01-040/24 (RMR) ogłoszonego w Priorytecie VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, został wydłużony do dnia 12 czerwca 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że nastąpi stosowna zmiana regulaminu, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.


Skip to content