RWS Komunikat o wydłużeniu naboru nr FEMA.08.05-IP.01-029.24

28.05.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru Nr FEMA.08.05-IP.01-029/24 (RWS) ogłoszonego w Priorytecie VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów oraz załącznika nr 7 Lista gmin wykluczonych komunikacyjnie w województwie mazowieckim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

• nr 1 zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów oraz załącznika nr 7 Lista gmin wykluczonych komunikacyjnie w województwie mazowieckim;

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content