RMR Komunikat dot. zmiany 1.1 nr FEMA.07.02-IP.01-008 23

29.08.2023

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru
nr FEMA.07.02-IP.01-008/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla
nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów
programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru
projektów.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

nr 1 zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów;

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian.
Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content