RMR Komunikat dot. aktualnego wzoru umowy do naboru nr FEMA.08.02-IP.01-040.24

14.05.2024

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nrFEMA.08.02-IP.01-040/24 (RMR) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, nastąpiła aktualizacja załącznika nr 5 do Regulaminu wyboru projektów tj. wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEM 2021- 2027 z załącznikami.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Plus w ramach Priorytetu VI Działanie 6.6, Priorytetu VII (z wyłączeniem Działania 7.3, Działania 7.4) i Priorytetu VIII programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie miał zastosowanie
w przedmiotowym naborze został przyjęty uchwałą nr 759/486/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Nieaktualnym staje się Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyjęty uchwałą nr 497/395/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2023 r.


Skip to content