Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.09.02-IP.01-024/24(decyzja 6 maja 2024 r.)

07.05.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 6 maja 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.09.02-IP.01-024/24 do 24 lipca 2024 r.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.


Skip to content