Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.05.07-IP.01-031/24(decyzja 21 maja 2024 r.)

22.05.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 21 maja 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.05.07-IP.01-031/24 do 28 czerwca 2024 r.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.


Skip to content