Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.04.01-IP.01-012/23 (decyzja 6 maja 2024 r.)

07.05.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 6 maja 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.04.01-IP.01-012/23 do 3 lipca 2024 r.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.


Skip to content