Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.01.01-IP.01-027/24(decyzja 21 maja 2024 r.)

22.05.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 21 maja 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.01.01-IP.01-027/24 do 17 lipca 2024 r.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.


Skip to content