Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2024 r w sprawie indeksacji stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy i stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwach społęcznyvh

02.04.2024

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dotyczy indeksacji stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy i stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, przeprowadzanej zgodnie z przepisem sekcji 4.4.1 pkt 16 i 17 Wytycznych. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893) oraz w związku z ogłoszeniem komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. (M. P. poz. 110), wydany został Komunikat dotyczący wzrostu wysokości stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy i stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Treść komunikatu MFiPR  (PDF 144 KB)


Skip to content