Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie wyboru projektów w ramach naboru zamkniętego nr FEMA.06.04-IP.02-001/23

13.07.2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że w ramach naboru nr FEMA.06.04-IP.02-001/23 ogłoszonego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.4 – Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet region Mazowiecki regionalny, nastąpiła aktualizacja załączników do regulaminu naboru:

– załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
– załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian. Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Pliki do pobrania


Skip to content