Komunikat dotyczący wydłuzenia naboru wniosków nr FEMA.08.02-IP.01-040/24 (RMR)

12.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2024 r. termin składania wniosków w ramach naboru                                      Nr FEMA.08.02-IP.01-040/24 (RMR) ogłoszonego w Priorytecie VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.2 Ekonomia społeczna, został ponownie wydłużony do dnia 26 czerwca 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że o zmianie regulaminu wyboru projektów w przedmiotowym zakresie poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.


Skip to content