Komunikat dotyczący aktualizacji załącznika nr 9 Średnie wyników z poszczególnych egzaminów

25.03.2024

Szanowni Wnioskodawcy,

do Regulaminu wyboru projektów nr FEMA.07.02-IP.01-012/24 w wyniku omyłki zamieszczony został błędny Załącznik nr 9 „Średnie wyników z poszczególnych egzaminów”. Zarówno wyniki egzaminów maturalnych jak i egzaminów ósmoklasisty powinny zostać pokazane z ujęciem wszystkich placówek jakie wskazane są na listach OKE. Zgodnie z brzemieniem kryterium zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący: „Przez szkoły, które osiągają najniższe wyniki edukacyjne należy rozumieć takie, których wyniki z ostatnich egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych na zakończenie poszczególnych etapów edukacji są na poziomie nie wyższym niż średnia szkół zlokalizowanych na terenie RMR, które to wyniki zostały opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie”.

W załączeniu przekazujemy aktualny załącznik gdzie średnie wyniki egzaminów 8-klasisty zostały wyliczone na podstawie wszystkich szkół z obszaru RMR. W podsumowaniu natomiast zamieściliśmy  średnią szkół zlokalizowanych na obszarze RMR.


Skip to content