Komunikat dot. wydłużenia naborów nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 z dnia 5 grudnia 2023 r

05.12.2023

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabory wniosków
nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 ogłoszone w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2023 r. zostają wydłużone o miesiąc.

Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będziemy prowadzić do 5 stycznia 2024 r. do godz. 23:59. Wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w przedmiotowych naborach, przysługuje prawo ich wycofania i złożenia kolejnych, na zasadach opisanych w Rozdziale 11 Regulaminu wyboru projektów.


Skip to content