Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonychw ramach naboru FEMA.02.06-IP.01-009/23 Działanie 2.6. Gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektów „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

29.02.2024

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru FEMA.02.06-IP.01-009/23 Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektów „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 17 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 14 wniosków, natomiast 3 wnioski uzyskały ocenę negatywną. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.


Skip to content