SZKOLENIE STACJONARNE 1.12.2023- Przegląd programów Krajowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w tym: FENG, FEnIKS, FERS, FERC. Omówienie zasad horyzontalnych w perspektywie 2021-2027

27.11.2023

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 30.11.2023 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS), Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz omówienie zasad horyzontalnych w perspektywie 2021-2027
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU w tym konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48

Skip to content