Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.09.01-IP.01-034/24(decyzja 11 czerwca 2024 r.)

12.06.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 11 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.09.01-IP.01-034/24 do 24 lipca 2024 r.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.


Skip to content