Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.01.03-IP.01-015/24

19.03.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 19 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.01.03-IP.01-015/24 do 4 kwietnia 2024 r.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

Link do strony naboru:1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, nr FEMA.01.03-IP.01-015/24, Typ projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027


Skip to content