Komunikat w ramach naborów zamkniętych nr FEMA.06.03-IP.02-007/23, oraz nr nr FEMA.06.03-IP.02-008/23

20.06.2024

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 254/7/24 i uchwałą nr 255/7/24 z 18 czerwca 2024 r. przyznał dofinansowanie i przyjął do realizacji projekty wybrane do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny:

Projekt nr FEMA.06.03-IP.02-01X1/24 pt.: „EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1″ realizowany na obszarze regionu Warszawskiego stołecznego;

Projekt nr FEMA.06.03-IP.02-01VG/24 pt.: „EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1″ realizowany na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego.

Projekty są realizowane w ramach Priorytetu VI „Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza”, Działania 6.3 „Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia”, Typ projektu „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Treść komunikatu:


Skip to content