Komunikat o wydłużeniu naboru nr FEMA.08.01-IP.01-025.24

09.04.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naborunr FEMA.08.01-IP.01-025/24 (RWS) ogłoszonego w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content