Komunikat o przesunięciu ogłoszenia naboru w ramach Działania 8.1

09.01.2024

Szanowni Wnioskodawcy,

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2024 r., ogłoszenie naboru w ramach Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, planowanego na dzień 9 stycznia 2024 r., uległo przesunięciu.

Nowy termin ogłoszenia naboru dla Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa to 9 luty 2024 r.

Aktualny Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie FEM 2021-2027, opublikujemy na Naszej stronie internetowej niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.


Skip to content