Komunikat dotyczący przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa.

08.02.2024

Szanowni Wnioskodawcy,

Informujemy, że ogłoszenie naboru w ramach Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, planowanego na dzień 09 lutego 2024 r., uległo przesunięciu.

Nowy termin ogłoszenia naboru dla Działania 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa to marzec 2024 r.

Aktualny Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie FEM 2021-2027, opublikujemy na Naszej stronie internetowej niezwłocznie po jego zatwierdzeniu wraz ze wskazaniem dokładnej daty ogłoszenia ww. naboru.


Skip to content