Komunikat dotyczący naborów z Działania 6.1 i Działania 8.2 Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Komunikat dotyczący naborów z Działania 6.1 i Działania 8.2 Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

30.03.2023

Szanowni państwo,

Uprzejmie informujemy, że nabory wskazane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w ramach działań:

  • 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”
  • 8.2 „Ekonomia społeczna”

nie zostaną ogłoszone w dniu 31 marca 2023 r.

Przesunięcie terminu naborów wynika z braku przekazania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informacji określających wysokość środków Funduszu Pracy (działanie 6.1) oraz środków z budżetu państwa (działanie 8.2) dla województwa mazowieckiego w ramach EFS +, niezbędnych do uwzględnienia w aktualizacji Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego oraz uruchomienia powyższych naborów.

O nowym terminie ogłoszenia konkursów poinformujemy niezwłocznie, po podpisaniu aneksu do Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego


Skip to content