Komunikat dotyczący interpretacji zapisów dla naboru nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 i nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 w ramach Działania 7.1 Edukacja przedszkolna.

29.02.2024

Szanowny Wnioskodawco,

musisz pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu nr 7 dla naborów nr FEMA.07.01-IP.01-027/24 (RWS) oraz nr FEMA.07.01-IP.01-028/24 (RMR) w ramach realizacji projektu zobowiązany jesteś do utworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla nowopowstających lub istniejących OWP. W treści wniosku o dofinansowanie powinieneś określić liczbę planowych do utworzenia miejsc przedszkolnych.

Głównym celem, a tym samym obligatoryjnym elementem Twojego projektu musi być tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w istniejących oraz nowych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP).

Wskazane w rozdziale 2 Regulaminu Naboru kwalifikowalne do dofinansowania działania związane z „[…]dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze SPE lub realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku ze SPE udział w wychowaniu przedszkolnym. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.[…] należy traktować jako możliwe uzupełnienie głównego celu tj. tworzenia miejsc przedszkolnych. Działania realizowane samodzielnie w tym miejscu należy rozumieć możliwość dodatkowych działań związanych z dostosowaniem istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze SPE lub realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku ze SPE udział w wychowaniu przedszkolnym, które stanowić będą uzupełnienie do działań związanych z tworzeniem miejsc przedszkolnych w ramach projektu.


Skip to content